KHO ĐẦU TƯ
LƯƠNG VƯƠNG HOÀNG
LƯƠNG VƯƠNG HOÀNG
MSP: 11464
10,000,000đ
TIỀN CỌC ĐẤT NGÃI GIAO
TIỀN CỌC ĐẤT NGÃI GIAO
MSP: 01016
400,000,000đ
Tiền lãi ngân hàng
Tiền lãi ngân hàng
MSP: 00615
92,850,000đ