KHO ĐẦU TƯ
QUỸ THANH LÝ HÀNG TỐT NĂM 2018
QUỸ THANH LÝ HÀNG TỐT NĂM 2018
MSP: 11711
2,529,958,000đ
LƯƠNG VƯƠNG HOÀNG
LƯƠNG VƯƠNG HOÀNG
MSP: 11464
10,000,000đ
Tiền lãi ngân hàng từ 21/07/2017 đến 21/04/2018
Tiền lãi ngân hàng từ 21/07/2017 đến 21/04/2018
MSP: 00615
92,850,000đ