Wakatsuki D7000
Hot
Wakatsuki D7000
MSP: 11271
800,000đ
wakatsuki sw 7300
Hot
wakatsuki sw 7300
MSP: 11270
1,750,000đ
Wakatsuki PW-3000
Hot
Wakatsuki PW-3000
MSP: 11269
6,850,000đ
Wakatsuki 5300
Hot
Wakatsuki 5300
MSP: 11268
4,462,000đ
Wakatsuki 5200
Hot
Wakatsuki 5200
MSP: 11267
4,500,000đ
wakatsuki GW-5100
Hot
wakatsuki GW-5100
MSP: 11266
4,250,000đ
wakatsuki GW 5400
Hot
wakatsuki GW 5400
MSP: 11265
6,750,000đ
KỆ WAKATSUKI FW-8000l
Hot
KỆ WAKATSUKI FW-8000l
MSP: 11264
4,935,000đ
Phụ gia -Vật Liệu Xây Dựng Ken Ta
cat thach anh
cat thach anh
MSP: 11275
120,000đ
CHỐNG THẤM LATEXR 20L
CHỐNG THẤM LATEXR 20L
MSP: 00045
1,450,000đ
CHỐNG THẤM KT11A 20L
CHỐNG THẤM KT11A 20L
MSP: 00042
1,450,000đ
CHỐNG THẤM 2TP 212 45KG
CHỐNG THẤM 2TP 212 45KG
MSP: 00039
2,000,000đ
CHỐNG THẤM 2TP 212 9KG
CHỐNG THẤM 2TP 212 9KG
MSP: 00038
450,000đ
KEO DÁN GẠCH C2 XÁM 25KG
KEO DÁN GẠCH C2 XÁM 25KG
MSP: 00034
230,000đ
KEO DÁN GẠCH C2 TRẮNG 25KG
KEO DÁN GẠCH C2 TRẮNG 25KG
MSP: 00033
250,000đ
KEO DÁN GẠCH C2 XÁM 5KG
KEO DÁN GẠCH C2 XÁM 5KG
MSP: 00032
50,000đ
KEO DÁN GẠCH C2 TRẮNG 5KG
KEO DÁN GẠCH C2 TRẮNG 5KG
MSP: 00031
60,000đ
MEN CHÀ RON CAO CẤP KT01
MEN CHÀ RON CAO CẤP KT01
MSP: 00001
25,000đ
Nội Thất Thất Văn Phòng
BÀN CÀ PHÊ ĐƯỜNG KÍNH 70
BÀN CÀ PHÊ ĐƯỜNG KÍNH 70
MSP: 00861
1,230,000đ
Ghế phòng họp VM 233
Ghế phòng họp VM 233
MSP: 00704
1,197,000đ
Ghế phòng họp VM 313
Ghế phòng họp VM 313
MSP: 00703
1,197,000đ
Ghế phòng họp VM 314
Ghế phòng họp VM 314
MSP: 00702
1,197,000đ
Ghế nhân viên lưng liền mới VM 35
Ghế nhân viên lưng liền mới VM 35
MSP: 00701
846,000đ
Ghế nhân viên lưng liền mới sơn PU VM 29
Ghế nhân viên lưng liền mới sơn PU VM 29
MSP: 00700
1,098,000đ
Ghế trưởng phòng VM 21
Ghế trưởng phòng VM 21
MSP: 00699
1,134,000đ
Ghế trưởng phòng cao cấp VM 309
Ghế trưởng phòng cao cấp VM 309
MSP: 00698
1,881,000đ
Ghế trưởng phòng cao cấp VM 415
Ghế trưởng phòng cao cấp VM 415
MSP: 00697
2,961,000đ
Ghế trưởng phòng cao cấp VM 216
Ghế trưởng phòng cao cấp VM 216
MSP: 00696
1,593,000đ
Ghế giám đốc cao cấp VM 305
Ghế giám đốc cao cấp VM 305
MSP: 00695
2,385,000đ
Ghế giám đốc cao cấp VM 304
Ghế giám đốc cao cấp VM 304
MSP: 00694
2,385,000đ
Ghế giám đốc cao cấp VM 302
Ghế giám đốc cao cấp VM 302
MSP: 00693
2,313,000đ
Ghế giám đốc cao cấp VM 209
Ghế giám đốc cao cấp VM 209
MSP: 00692
2,034,000đ
Ghế giám đốc cao cấp VM 208
Ghế giám đốc cao cấp VM 208
MSP: 00691
2,205,000đ
Ghế giám đốc cao cấp VM 303
Ghế giám đốc cao cấp VM 303
MSP: 00690
2,331,000đ
Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp VM 420
Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp VM 420
MSP: 00689
3,420,000đ
Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp VM 421
Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp VM 421
MSP: 00688
3,420,000đ
Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp VM 401
Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp VM 401
MSP: 00687
3,393,000đ
kệ tủ đựng hồ sơ 6 ngăn + 2 cánh TK 10
kệ tủ đựng hồ sơ 6 ngăn + 2 cánh TK 10
MSP: 00713
3,250,000đ
tủ hồ sơ 2 cánh trung TK 08
tủ hồ sơ 2 cánh trung TK 08
MSP: 00685
1,600,000đ
tù hồ sơ cao 2 cánh lớn TK 09
tù hồ sơ cao 2 cánh lớn TK 09
MSP: 00684
3,200,000đ
kệ tủ hồ sơ 3 tầng + 2 cánh T06
kệ tủ hồ sơ 3 tầng + 2 cánh T06
MSP: 00710
2,600,000đ
Tủ kệ văn phòng TK11
Tủ kệ văn phòng TK11
MSP: 00682
2,200,000đ
kệ hồ sơ văn phòng màu trắng K 06
kệ hồ sơ văn phòng màu trắng K 06
MSP: 00681
1,400,000đ
KỆ SÁCH GỖ TỰ NHIÊN HBG -008
KỆ SÁCH GỖ TỰ NHIÊN HBG -008
MSP: 00681
2,700,000đ
Kệ sắt văn phòng 5 tầng KS26
Kệ sắt văn phòng 5 tầng KS26
MSP: 00707
2,400,000đ
Tủ lưu trữ hồ sơ T05
Tủ lưu trữ hồ sơ T05
MSP: 00706
3,800,000đ
kệ mfc khung inox 1m0 x 2m0 x 20cm KI02
kệ mfc khung inox 1m0 x 2m0 x 20cm KI02
MSP: 00705
1,500,000đ
TỦ GỖ XUẤT KHẨU
TỦ GỖ XUẤT KHẨU
MSP: 00678
1,800,000đ
tủ hồ sơ 4 cánh cao T04
tủ hồ sơ 4 cánh cao T04
MSP: 00677
3,450,000đ
Cabinet T01
Cabinet T01
MSP: 00676
950,000đ
tủ lưu trữ hồ sơ 4 ngăn TK03
tủ lưu trữ hồ sơ 4 ngăn TK03
MSP: 00675
1,800,000đ
kệ mfc khung inox 1m2 x 2m0 x 20 cm KI03
kệ mfc khung inox 1m2 x 2m0 x 20 cm KI03
MSP: 00674
1,500,000đ
kệ mfc khung inox 60cm x 2m0 x 20 cm KI01
kệ mfc khung inox 60cm x 2m0 x 20 cm KI01
MSP: 00673
800,000đ
Kệ vuông trưng bày 40cm x 60 cm x 20cm KO 01
Kệ vuông trưng bày 40cm x 60 cm x 20cm KO 01
MSP: 00672
180,000đ
tủ hồ sơ 4 cánh trung
tủ hồ sơ 4 cánh trung
MSP: 00671
2,400,000đ
kệ mfc khung inox 1m6 x 2m0 x 20cm KI04
kệ mfc khung inox 1m6 x 2m0 x 20cm KI04
MSP: 00670
2,100,000đ
kệ mfc khung inox 60cm x 2m0 x 20cm KI05
kệ mfc khung inox 60cm x 2m0 x 20cm KI05
MSP: 00669
800,000đ
Kệ MFC có lưng khung inox KI06 kệ MFC khung Ô có lưng 60cm x 2m0 x 22 cm
Kệ MFC có lưng khung inox KI06 kệ MFC khung Ô có lưng 60cm x 2m0 x 22 cm
MSP: 00668
1,000,000đ
Kệ khung inox ô vuông MFC 30 x 1m0 x 1m3 KI07
Kệ khung inox ô vuông MFC 30 x 1m0 x 1m3 KI07
MSP: 00667
1,250,000đ
Tủ kệ hồ sơ sắt KS25 .
Tủ kệ hồ sơ sắt KS25 .
MSP: 00666
8,900,000đ
Kệ Ô MFC 40cm x 60 x 22 cm có lưng KO02
Kệ Ô MFC 40cm x 60 x 22 cm có lưng KO02
MSP: 00665
220,000đ
Kệ trang trí inox MFC K12
Kệ trang trí inox MFC K12
MSP: 00664
950,000đ
Kệ chữ A K08
Kệ chữ A K08
MSP: 00663
1,150,000đ
Kệ trang trí inox MFC K10
Kệ trang trí inox MFC K10
MSP: 00662
2,300,000đ
Bộ kệ trang trí MDF KD13
Bộ kệ trang trí MDF KD13
MSP: 00661
1,400,000đ
Kệ trang trí inox MFC K09
Kệ trang trí inox MFC K09
MSP: 00660
1,800,000đ
Tủ hồ sơ 8 cửa TK 01
Tủ hồ sơ 8 cửa TK 01
MSP: 00659
5,800,000đ
Kệ trang trí 2 thang chữ A K16
Kệ trang trí 2 thang chữ A K16
MSP: 00658
3,500,000đ
KHO Wakatsuki Nhật
Wakatsuki D7000
Hot
Wakatsuki D7000
MSP: 11271
800,000đ
wakatsuki sw 7300
Hot
wakatsuki sw 7300
MSP: 11270
1,750,000đ
Wakatsuki PW-3000
Hot
Wakatsuki PW-3000
MSP: 11269
6,850,000đ
Wakatsuki 5300
Hot
Wakatsuki 5300
MSP: 11268
4,462,000đ
Wakatsuki 5200
Hot
Wakatsuki 5200
MSP: 11267
4,500,000đ
wakatsuki GW-5100
Hot
wakatsuki GW-5100
MSP: 11266
4,250,000đ
wakatsuki GW 5400
Hot
wakatsuki GW 5400
MSP: 11265
6,750,000đ
KỆ WAKATSUKI FW-8000l
Hot
KỆ WAKATSUKI FW-8000l
MSP: 11264
4,935,000đ
KHO ĐẦU TƯ
ANH MINH TRẢ TIỀN CƯỚI
ANH MINH TRẢ TIỀN CƯỚI
MSP: 11276
3,000,000đ
CHI PHÍ
CHI PHÍ
MSP: 11263
15,000,000đ
ĐẦU TƯ CHO THÚY 10%
ĐẦU TƯ CHO THÚY 10%
MSP: 11259
38,000,000đ
ĐẦU TƯ CHO THÚY 4%
ĐẦU TƯ CHO THÚY 4%
MSP: 11258
5,200,000đ
LÃI XUẤT VÀNG
LÃI XUẤT VÀNG
MSP: 11256
39,650,000đ
XE TẢI SUZUKI 600KG/2N
XE TẢI SUZUKI 600KG/2N
MSP: 11255
120,000,000đ
XE HONDA AIR BLADE FI THÁI (ĐỎ)
XE HONDA AIR BLADE FI THÁI (ĐỎ)
MSP: 11254
59,000,000đ
XE KIA 2014
XE KIA 2014
MSP: 11253
12,000,000đ
XE HONDA SYM VENUS
XE HONDA SYM VENUS
MSP: 11252
25,000,000đ
TẢI MITSUBISHI 1 TẤN 7
TẢI MITSUBISHI 1 TẤN 7
MSP: 11251
300,000,000đ
XE 72A 08607
XE 72A 08607
MSP: 11250
15,000,000đ
CHO THUÊ XE HYUNDAI 2015
CHO THUÊ XE HYUNDAI 2015
MSP: 11249
12,000,000đ