vách ngăn
Hot
vách ngăn
MSP: 11262
900,000đ
tủ dầu giường trắng
New
tủ dầu giường trắng
MSP: 11261
700,000đ
Tủ đầu giường xuất khẩu màu gỗ
Hot
Tủ đầu giường xuất khẩu màu gỗ
MSP: 11260
700,000đ
KHO NỘI THẤT THANH LÝ
vách ngăn
Hot
vách ngăn
MSP: 11262
900,000đ
tủ dầu giường trắng
tủ dầu giường trắng
MSP: 11261
700,000đ
Tủ đầu giường xuất khẩu màu gỗ
Hot
Tủ đầu giường xuất khẩu màu gỗ
MSP: 11260
700,000đ
GHẾ CABIN SƠN MÀU
GHẾ CABIN SƠN MÀU
MSP: 11248
270,000đ
GHẾ CABIN MÀU TRẮNG MẶT NỆM
GHẾ CABIN MÀU TRẮNG MẶT NỆM
MSP: 11247
270,000đ
GHẾ CABIN MẶT GỖ
GHẾ CABIN MẶT GỖ
MSP: 11246
279,000đ
GHẾ CABIN MÀU TỰ NHIÊN
GHẾ CABIN MÀU TỰ NHIÊN
MSP: 11245
234,000đ
BÀN GỖ CHÂN SẮT 60*90
BÀN GỖ CHÂN SẮT 60*90
MSP: 11244
405,000đ
GHẾ GỖ CHÂN SẮT
GHẾ GỖ CHÂN SẮT
MSP: 11243
225,000đ
BÀN GỖ XẾP 60*60
BÀN GỖ XẾP 60*60
MSP: 11242
270,000đ
BÀN XẾP LỤC GIÁC SƠN PU
BÀN XẾP LỤC GIÁC SƠN PU
MSP: 11241
180,000đ
BÀN XẾP NHỎ SƠN PU
BÀN XẾP NHỎ SƠN PU
MSP: 11240
180,000đ
GHẾ XẾP SƠN PU
GHẾ XẾP SƠN PU
MSP: 11239
234,000đ
GHẾ XẾP NHỎ SƠN PU
GHẾ XẾP NHỎ SƠN PU
MSP: 11238
135,000đ
BÀN CAFE GỖ XẾP 70X1M2
BÀN CAFE GỖ XẾP 70X1M2
MSP: 11237
405,000đ
BÀN GỖ XẾP 60x90
BÀN GỖ XẾP 60x90
MSP: 11236
360,000đ
BÀN XẾP GỖ
BÀN XẾP GỖ
MSP: 11235
252,000đ
BÀN LỤC GIÁC NHỎ
BÀN LỤC GIÁC NHỎ
MSP: 11234
153,000đ
BÀN CHỮ NHẬT NHỎ
BÀN CHỮ NHẬT NHỎ
MSP: 11233
153,000đ
GHẾ XẾP LỚN
GHẾ XẾP LỚN
MSP: 11232
207,000đ
GHẾ XẾP NHỎ
GHẾ XẾP NHỎ
MSP: 11231
117,000đ
BỘ GIƯỜNG NỆM SINGAPOR
BỘ GIƯỜNG NỆM SINGAPOR
MSP: 01040
2,250,000đ
VẠT GIƯỞNG GỖ + KHUNG SẮT
VẠT GIƯỞNG GỖ + KHUNG SẮT
MSP: 01039
700,000đ
GIƯỜNG GỖ 1750x2050
GIƯỜNG GỖ 1750x2050
MSP: 01038
2,700,000đ
GIƯỜNG GỖ XUẤT KHẨU
GIƯỜNG GỖ XUẤT KHẨU
MSP: 01037
2,250,000đ
GIƯỜNG GỖ XUẤT KHẨU
GIƯỜNG GỖ XUẤT KHẨU
MSP: 01036
1,800,000đ
GIƯỜNG GỖ XUẤT KHẨU
GIƯỜNG GỖ XUẤT KHẨU
MSP: 01035
2,700,000đ
GIƯỜNG GỖ XUẤT KHẨU
GIƯỜNG GỖ XUẤT KHẨU
MSP: 01034
2,250,000đ
GIƯỜNG GỖ XUẤT KHẨU
GIƯỜNG GỖ XUẤT KHẨU
MSP: 01033
1,800,000đ
GIƯỜNG GỖ XUẤT KHẨU
GIƯỜNG GỖ XUẤT KHẨU
MSP: 01032
1,980,000đ
Phụ gia -Vật Liệu Xây Dựng Ken Ta
KEO DÁN GẠCH C2 XÁM 25KG
KEO DÁN GẠCH C2 XÁM 25KG
MSP: 11257
220,000đ
CHỐNG THẤM LATEXR 20L
CHỐNG THẤM LATEXR 20L
MSP: 00045
1,200,000đ
CHỐNG THẤM KT11A 20L
CHỐNG THẤM KT11A 20L
MSP: 00042
1,450,000đ
CHỐNG THẤM 2TP 212 45KG
CHỐNG THẤM 2TP 212 45KG
MSP: 00039
1,800,000đ
CHỐNG THẤM 2TP 212 9KG
CHỐNG THẤM 2TP 212 9KG
MSP: 00038
400,000đ
KEO DÁN GẠCH C2 XÁM 25KG
KEO DÁN GẠCH C2 XÁM 25KG
MSP: 00034
200,000đ
KEO DÁN GẠCH C2 TRẮNG 25KG
KEO DÁN GẠCH C2 TRẮNG 25KG
MSP: 00033
220,000đ
KEO DÁN GẠCH C2 XÁM 5KG
KEO DÁN GẠCH C2 XÁM 5KG
MSP: 00032
50,000đ
KEO DÁN GẠCH C2 TRẮNG 5KG
KEO DÁN GẠCH C2 TRẮNG 5KG
MSP: 00031
60,000đ
Nội Thất Thất Văn Phòng
BÀN CÀ PHÊ ĐƯỜNG KÍNH 70
BÀN CÀ PHÊ ĐƯỜNG KÍNH 70
MSP: 00861
1,230,000đ
Ghế phòng họp VM 233
Ghế phòng họp VM 233
MSP: 00704
1,197,000đ
Ghế phòng họp VM 313
Ghế phòng họp VM 313
MSP: 00703
1,197,000đ
Ghế phòng họp VM 314
Ghế phòng họp VM 314
MSP: 00702
1,197,000đ
Ghế nhân viên lưng liền mới VM 35
Ghế nhân viên lưng liền mới VM 35
MSP: 00701
846,000đ
Ghế nhân viên lưng liền mới sơn PU VM 29
Ghế nhân viên lưng liền mới sơn PU VM 29
MSP: 00700
1,098,000đ
Ghế trưởng phòng VM 21
Ghế trưởng phòng VM 21
MSP: 00699
1,134,000đ
Ghế trưởng phòng cao cấp VM 309
Ghế trưởng phòng cao cấp VM 309
MSP: 00698
1,881,000đ
Ghế trưởng phòng cao cấp VM 415
Ghế trưởng phòng cao cấp VM 415
MSP: 00697
2,961,000đ
Ghế trưởng phòng cao cấp VM 216
Ghế trưởng phòng cao cấp VM 216
MSP: 00696
1,593,000đ
Ghế giám đốc cao cấp VM 305
Ghế giám đốc cao cấp VM 305
MSP: 00695
2,385,000đ
Ghế giám đốc cao cấp VM 304
Ghế giám đốc cao cấp VM 304
MSP: 00694
2,385,000đ
Ghế giám đốc cao cấp VM 302
Ghế giám đốc cao cấp VM 302
MSP: 00693
2,313,000đ
Ghế giám đốc cao cấp VM 209
Ghế giám đốc cao cấp VM 209
MSP: 00692
2,034,000đ
Ghế giám đốc cao cấp VM 208
Ghế giám đốc cao cấp VM 208
MSP: 00691
2,205,000đ
Ghế giám đốc cao cấp VM 303
Ghế giám đốc cao cấp VM 303
MSP: 00690
2,331,000đ
Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp VM 420
Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp VM 420
MSP: 00689
3,420,000đ
Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp VM 421
Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp VM 421
MSP: 00688
3,420,000đ
Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp VM 401
Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp VM 401
MSP: 00687
3,393,000đ
kệ tủ đựng hồ sơ 6 ngăn + 2 cánh TK 10
kệ tủ đựng hồ sơ 6 ngăn + 2 cánh TK 10
MSP: 00713
3,250,000đ
tủ hồ sơ 2 cánh trung TK 08
tủ hồ sơ 2 cánh trung TK 08
MSP: 00685
1,600,000đ
tù hồ sơ cao 2 cánh lớn TK 09
tù hồ sơ cao 2 cánh lớn TK 09
MSP: 00684
3,200,000đ
kệ tủ hồ sơ 3 tầng + 2 cánh T06
kệ tủ hồ sơ 3 tầng + 2 cánh T06
MSP: 00710
2,600,000đ
Tủ kệ văn phòng TK11
Tủ kệ văn phòng TK11
MSP: 00682
2,200,000đ
kệ hồ sơ văn phòng màu trắng K 06
kệ hồ sơ văn phòng màu trắng K 06
MSP: 00681
1,400,000đ
KỆ SÁCH GỖ TỰ NHIÊN HBG -008
KỆ SÁCH GỖ TỰ NHIÊN HBG -008
MSP: 00681
2,700,000đ
Kệ sắt văn phòng 5 tầng KS26
Kệ sắt văn phòng 5 tầng KS26
MSP: 00707
2,400,000đ
Tủ lưu trữ hồ sơ T05
Tủ lưu trữ hồ sơ T05
MSP: 00706
3,800,000đ
kệ mfc khung inox 1m0 x 2m0 x 20cm KI02
kệ mfc khung inox 1m0 x 2m0 x 20cm KI02
MSP: 00705
1,500,000đ
TỦ GỖ XUẤT KHẨU
TỦ GỖ XUẤT KHẨU
MSP: 00678
1,800,000đ
KHO ĐẦU TƯ
CHI PHÍ
CHI PHÍ
MSP: 11263
15,000,000đ
ĐẦU TƯ CHO THÚY 10%
ĐẦU TƯ CHO THÚY 10%
MSP: 11259
38,000,000đ
ĐẦU TƯ CHO THÚY 4%
ĐẦU TƯ CHO THÚY 4%
MSP: 11258
5,200,000đ
LÃI XUẤT VÀNG
LÃI XUẤT VÀNG
MSP: 11256
39,650,000đ
XE TẢI SUZUKI 600KG/2N
XE TẢI SUZUKI 600KG/2N
MSP: 11255
120,000,000đ
XE HONDA AIR BLADE FI THÁI (ĐỎ)
XE HONDA AIR BLADE FI THÁI (ĐỎ)
MSP: 11254
59,000,000đ
XE KIA 2014
XE KIA 2014
MSP: 11253
12,000,000đ
XE HONDA SYM VENUS
XE HONDA SYM VENUS
MSP: 11252
25,000,000đ
TẢI MITSUBISHI 1 TẤN 7
TẢI MITSUBISHI 1 TẤN 7
MSP: 11251
300,000,000đ
XE 72A 08607
XE 72A 08607
MSP: 11250
15,000,000đ
CHO THUÊ XE HYUNDAI 2015
CHO THUÊ XE HYUNDAI 2015
MSP: 11249
12,000,000đ