KHO 7: QL 51 - Chợ Kim Hải - Phường Kim Dinh - TP Bà Rịa