KHO HÀNG NỘI THẤT KEN TA
Bàn làm việc 120cmx60cmx140cm
Bàn làm việc 120cmx60cmx140cm
MSP: 11643
2,150,000đ
Bàn làm việc 1200x600x1100mm
Bàn làm việc 1200x600x1100mm
MSP: 11642
1,500,000đ
Kệ tủ gỗ mini khung chân sắt
Kệ tủ gỗ mini khung chân sắt
MSP: 11640
1,900,000đ
Bàn vi tinh mini 80x50x75
Bàn vi tinh mini 80x50x75
MSP: 11639
1,100,000đ
Bàn làm việc có kệ sách 120x60x75 (cm)
Bàn làm việc có kệ sách  120x60x75 (cm)
MSP: 11637
2,200,000đ
Bàn làm việc kết hợp kệ sách 2 tầng 20x60x75 (cm)
Bàn làm việc kết hợp kệ sách 2 tầng 20x60x75 (cm)
MSP: 11636
2,300,000đ
Bàn làm việc kết hợp kệ sách 120x60x75 (cm)
Bàn làm việc kết hợp kệ sách 120x60x75 (cm)
MSP: 11635
1,800,000đ
Bàn làm việc kết hợp chân kệ sách 120x60x75 (cm)
Bàn làm việc kết hợp chân kệ sách 120x60x75 (cm)
MSP: 11634
1,800,000đ
Bàn làm việc kết hợp kệ sách chân viền 120x60x75 (cm)
Bàn làm việc kết hợp kệ sách chân viền 120x60x75 (cm)
MSP: 11633
1,700,000đ
Bàn gỗ làm việc kích thước lớn - 140x80x75 (cm)
Bàn gỗ làm việc kích thước lớn - 140x80x75 (cm)
MSP: 11632
2,200,000đ
Kệ treo quần áo đa năng khung sắt 4 tầng - 120x50x200
Kệ treo quần áo đa năng khung sắt 4 tầng - 120x50x200
MSP: 11631
3,000,000đ
Kệ treo quần áo gỗ cao su khung sắt - 130x55x200 (cm)
Kệ treo quần áo gỗ cao su khung sắt - 130x55x200 (cm)
MSP: 11630
3,800,000đ
- Kệ quần áo khung săt 3 tầng gỗ cao su - 120x50x200 (cm)
- Kệ quần áo khung săt 3 tầng gỗ cao su - 120x50x200 (cm)
MSP: 11629
3,000,000đ
Giá kệ treo quần áo 130cmx120cm
Giá kệ treo quần áo 130cmx120cm
MSP: 11628
2,200,000đ
Kệ giày kiêm giá treo đồ thông minh khung sắt - 80x40x200 (cm)
Kệ giày kiêm giá treo đồ thông minh khung sắt - 80x40x200 (cm)
MSP: 11627
1,900,000đ
Kệ treo quần áo chữ H đa năng khung sắt - 60x40x200 (cm)
Kệ treo quần áo chữ H đa năng khung sắt - 60x40x200 (cm)
MSP: 11626
1,800,000đ
Kệ sách trang trí 5 tầng gỗ cao su khung chân sắt - 80x40x180 (cm)
Kệ sách trang trí 5 tầng gỗ cao su khung chân sắt - 80x40x180 (cm)
MSP: 11625
2,800,000đ
Kệ sách trang trí góc tường bằng gỗ 6 tầng - 50x50x140 (cm)
Kệ sách trang trí góc tường bằng gỗ 6 tầng - 50x50x140 (cm)
MSP: 11624
2,100,000đ
Kệ sách góc tường gỗ cao su 5 tầng - 30x30x120 (cm)
Kệ sách góc tường gỗ cao su 5 tầng - 30x30x120 (cm)
MSP: 11623
1,450,000đ
Kệ sách trang trí khung sắt ván kệ gỗ cao su - 80x30x120 (cm)
Kệ sách trang trí khung sắt ván kệ gỗ cao su - 80x30x120 (cm)
MSP: 11622
1,150,000đ
Bàn trà Ferro 2 tầng - 100x60x42 (cm)
Bàn trà Ferro 2 tầng - 100x60x42 (cm)
MSP: 11621
1,600,000đ
Bàn trà kiểu Nhật hiện đại -120x55x45 (cm)
Bàn trà kiểu Nhật hiện đại -120x55x45 (cm)
MSP: 11620
1,200,000đ
Bàn trà phòng khách khung chân sắt - 110x50x45 cm
Bàn trà phòng khách khung chân sắt - 110x50x45 cm
MSP: 11619
1,500,000đ
Kệ Tivi gỗ khung sắt đơn giản - 120x40x60 (cm)
Kệ Tivi gỗ khung sắt đơn giản - 120x40x60 (cm)
MSP: 11618
2,500,000đ
Bàn đảo bếp kết hợp kệ để đồ đa năng màu đen - 95x50x75 (cm)
Bàn đảo bếp kết hợp kệ để đồ đa năng màu đen - 95x50x75 (cm)
MSP: 11617
1,300,000đ
Máy xay rác GX50MCL
Máy xay rác GX50MCL
MSP: 00394
5,940,000đ
Khay đặt lên chậu rửa chén 23709
Khay đặt lên chậu rửa chén 23709
MSP: 00393
792,000đ
Khay đặt lên chậu rửa chén 23708
Khay đặt lên chậu rửa chén 23708
MSP: 00392
495,000đ
Nhấn xà phòng 7011
Nhấn xà phòng 7011
MSP: 00390
396,000đ
Giỏ đặt lên chậu rửa chén 23700
Giỏ đặt lên chậu rửa chén 23700
MSP: 00389
495,000đ
Giỏ đặt lên chậu rửa chén Phụ kiện nhà bếp 23701
Giỏ đặt lên chậu rửa chén Phụ kiện nhà bếp 23701
MSP: 00388
792,000đ
Kệ bếp đa năng Phụ kiện nhà bếp KAC0102SL
Kệ bếp đa năng Phụ kiện nhà bếp KAC0102SL
MSP: 00387
1,485,000đ
Vòi rửa chén âm tường Vòi rửa chén JP10133
Vòi rửa chén âm tường Vòi rửa chén JP10133
MSP: 00386
2,574,000đ
Vòi rửa chén Vòi rửa chén S72308BL
Vòi rửa chén Vòi rửa chén S72308BL
MSP: 00385
11,800,000đ
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 7899
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 7899
MSP: 00384
2,970,000đ
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 70211
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 70211
MSP: 00383
1,980,000đ
Vòi rửa chén - ESSENCE Vòi rửa chén 70111
Vòi rửa chén - ESSENCE Vòi rửa chén 70111
MSP: 00382
1,980,000đ
Vòi rửa chén - ARBOR Vòi rửa chén MCL7594SRS
Vòi rửa chén - ARBOR Vòi rửa chén MCL7594SRS
MSP: 00381
8,910,000đ
Vòi rửa chén - Brantford Vòi rửa chén 7185ORB
Vòi rửa chén - Brantford Vòi rửa chén 7185ORB
MSP: 00380
10,890,000đ
Vòi rửa chén cảm ứng Vòi rửa chén 7594ESRS
Vòi rửa chén cảm ứng Vòi rửa chén 7594ESRS
MSP: 00379
14,850,000đ
Vòi rửa chén Vòi rửa chén MCL7594C
Vòi rửa chén Vòi rửa chén MCL7594C
MSP: 00361
5,940,000đ
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 7868
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 7868
MSP: 00360
1,782,000đ
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 7434
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 7434
MSP: 00359
2,673,000đ
Vòi rửa chén Vòi rửa chén V66111
Vòi rửa chén Vòi rửa chén V66111
MSP: 00358
1,782,000đ
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 57111
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 57111
MSP: 00357
3,861,000đ
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 7727V
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 7727V
MSP: 00356
3,960,000đ
Vòi rửa chén - OPIA Vòi rửa chén 7869
Vòi rửa chén - OPIA Vòi rửa chén 7869
MSP: 00355
2,178,000đ
Vòi rửa chén - LA FORMA Vòi rửa chén V7040
Vòi rửa chén - LA FORMA Vòi rửa chén V7040
MSP: 00354
2,673,000đ
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 7100
Vòi rửa chén Vòi rửa chén 7100
MSP: 00353
4,455,000đ
Vòi rửa chén - LEVEL Vòi rửa chén 7175
Vòi rửa chén - LEVEL Vòi rửa chén 7175
MSP: 00288
7,128,000đ
Vòi rửa chén - Sto Vòi rửa chén S62308BL
Vòi rửa chén - Sto Vòi rửa chén S62308BL
MSP: 00287
10,890,000đ
Vòi rửa chén - SPRING Vòi rửa chén 7041
Vòi rửa chén - SPRING Vòi rửa chén 7041
MSP: 00286
7,128,000đ
Vòi rửa chén lạnh Vòi rửa chén 7027V
Vòi rửa chén lạnh Vòi rửa chén 7027V
MSP: 00285
1,287,000đ
Vòi rửa chén lạnh Vòi rửa chén 144968V
Vòi rửa chén lạnh Vòi rửa chén 144968V
MSP: 00284
1,089,000đ
Vòi rửa chén - 90 DEGREE Vòi rửa chén S7597C
Vòi rửa chén - 90 DEGREE Vòi rửa chén S7597C
MSP: 00283
10,890,000đ
Vòi rửa chén lạnh Vòi lạnh 7047V
Vòi rửa chén lạnh Vòi lạnh 7047V
MSP: 00282
1,158,000đ
Vòi rửa chén 60401SRS
Vòi rửa chén 60401SRS
MSP: 00281
3,267,000đ
Vòi rửa chén - CHARMANT Vòi rửa chén 60400
Vòi rửa chén - CHARMANT Vòi rửa chén 60400
MSP: 00280
2,970,000đ
Vòi rửa chén - JAZZY Vòi rửa chén GN68000
Vòi rửa chén - JAZZY Vòi rửa chén GN68000
MSP: 00279
4,950,000đ
Vòi rửa chén - ALIGN 5923
Vòi rửa chén - ALIGN 5923
MSP: 00278
8,910,000đ
Chậu rửa chén 1 hộc Chậu rửa chén 27121
Chậu rửa chén 1 hộc Chậu rửa chén 27121
MSP: 00277
6,930,000đ
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén 27132SL
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén 27132SL
MSP: 00276
5,247,000đ
Sink 3 hộc Chậu rửa chén 22181
Sink 3 hộc Chậu rửa chén 22181
MSP: 00275
7,920,000đ
Sink 2 hộc Chậu rửa chén 22183
Sink 2 hộc Chậu rửa chén 22183
MSP: 00274
7,128,000đ
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén 22257
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén 22257
MSP: 00273
9,801,000đ
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén 22163
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén 22163
MSP: 00272
6,930,000đ
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chénAECI8246
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chénAECI8246
MSP: 00271
4,752,000đ
Chậu rửa chén tròn 1 hộc Chậu rửa chén 23607-30
Chậu rửa chén tròn 1 hộc Chậu rửa chén 23607-30
MSP: 00270
2,673,000đ
Chậu rửa chén vuông 1 hộc Chậu rửa chén 22003R
Chậu rửa chén vuông 1 hộc Chậu rửa chén 22003R
MSP: 00269
2,970,000đ
Chậu rửa chén vuông 1 hộc Chậu rửa chén 23515R
Chậu rửa chén vuông 1 hộc Chậu rửa chén 23515R
MSP: 00268
2,871,000đ
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén MCL314
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén MCL314
MSP: 00267
4,752,000đ
Chậu rửa chén 1 hộc 1 cánh Chậu rửa chén AECI812
Chậu rửa chén 1 hộc 1 cánh Chậu rửa chén AECI812
MSP: 00266
3,465,000đ
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén 23601S-30
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén 23601S-30
MSP: 00265
6,138,000đ
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén 23600S-30
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén 23600S-30
MSP: 00264
6,039,000đ
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén 27112
Chậu rửa chén 2 hộc Chậu rửa chén 27112
MSP: 00263
7,920,000đ
Chậu rửa chén 1 hộc Chậu rửa chén 22173
Chậu rửa chén 1 hộc Chậu rửa chén 22173
MSP: 00262
4,455,000đ