KHO 8: Bình Chuẩn 11, Bình Chuản, Tân Uyên, Bình Dương